Kontakt

Stowarzyszenie Sztuka Nowa

ul. Zapustna 30/13
02 – 483 Warszawa
KRS 0000275581
NIP: 5242621814
Regon: 141071380

Mail: stow.sn@gmail.com

Tel.: +48 696-58-53-54

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Warszawie
Nr rachunku: 06 1240 1037 1111 0010 1480 3517