O nas

Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych
Sztuka Nowa

Naszym celem jest wspieranie wartościowych działań i zjawisk artystycznych.
Stwarzamy możliwości zaistnienia młodych twórców, grup, ciekawych projektów, zarówno na terenie Polski jak i za granicą.
Staramy się, aby inicjatywy przez nas prezentowane utrzymywały wysoki poziom artystyczny, kreowały nowe jakości w sztuce, nawiązywały istotny dialog społeczny.
Naszym obszarem zainteresowań jest przede wszystkim teatr, film i sztuki plastyczne.
Członkami Stowarzyszenia Sztuka Nowa są aktorzy, animatorzy kultury, poeci, fotografowie.

Dnia 5 marca 2007 r. Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń KRS w Warszawie.

W skład zarządu Sztuki Nowej wchodzą:
Dawid Żakowski – prezes zarządu
Maciej Tomaszewski – zastępca prezesa
Piotr Piotrowicz– skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Karolina Dziełak-Żakowska
Klaudyna Statkiewicz
Kamil Polański